מדיניות פרטיות

מסירת פרטים ע"י הלקוח ומדיניות הגנת הפרטיות 

אודליה אלכסנדרוביץ מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. 

מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שאודליה אלכסנדרוביץ תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. 

מדיניות זו אף תורה ותנחה את הלקוחות באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר.

הלקוח מצהיר כי עם מסירת הפרטים האישיים ובכפוף לאישורו כנדרש על פי דין למשלוח הודעות באמצעות דוא”ל ו/או מסרון קצר הוא מסכים לקבל הודעות וחומר שיווקי שאודליה אלכסנדרוביץ מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בקשר עם השירותים שהיא מספקת, בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר, בהתאם לשיקול דעתה.

אודליה אלכסנדרוביץ תהא רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד את הפרטים האישיים, אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר וכאלה אשר הועברו על ידי הלקוח, מרצונו החופשי כאמור לעיל.

ככל שלקוח אינו מעוניין לקבל הודעות מטעמה הלקוח יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל הלקוח לבחור להסיר, בכל עת, את הפרטים האישיים מרשימת התפוצה של האתר באופן שיצוין באתר ו/או בהודעת הדוא”ל ו/או הודעות מסר קצר, לפי העניין.

אודליה אלכסנדרוביץ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי הלקוח. למרות האמור, אודליה אלכסנדרוביץ לא תהא האחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מידי הלקוח לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו.

מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר – Cookies

כאשר לקוח באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי הלקוח, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע. “Cookies” (“עוגיות”) הן קבצים, לרבות קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי הלקוח. תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע ללקוחים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני של אודליה אלכסנדרוביץ לרבות בגין עיצובו הגרפי של האתר, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי השירותים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של אודליה אלכסנדרוביץ

אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיוצא באלה) בלא קבלת רשותה המפורשת של אודליה אלכסנדרוביץ מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.

אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.

שונות

אודליה אלכסנדרוביץ/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

אודליה אלכסנדרוביץ לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן אודליה אלכסנדרוביץ אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים/פעיל.

ככל שנפלה טעות בתיאור השירות, הדבר לא יחייב את אודליה אלכסנדרוביץ . התמונות והתיאורים שיוצגו באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין השירותים שינתנו במציאות וללקוח לא תהא כל טענה בשל כך.

רישומיה הממוחשבים של אודליה אלכסנדרוביץ  בקשר עם ביצוע פעולות על ידי הלקוחות באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות. אודליה אלכסנדרוביץ תהא רשאית לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי שימוש אלה וכל סכסוך הקשורים להם יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי השימוש או הקשור בהם תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב.

הצהרת נגישות

אנחנו מבינים את הצורך באתר נגיש עבור בעלי מוגבלויות, ולכן עשינו את מירב המאמצים על מנת להנגיש את האתר ולהפוך את חווית הגלישה לנוחה וקלה עבור כלל האוכלוסייה. אתר זה נבנה בהתאם להנחיות החוק על פי תקן WCAG ברמת AA במטרה לאפשר גם לבעלי מוגבלויות לגלוש באתר באופן ראוי.

פעולות שבוצעו להנגשת האתר:

  • תוכן האתר נבנה בשפה ברורה ופשוטה להבנה.
  • אמצעי הניווט באתר נוחים לשימוש.
  • ניתן לגלוש באתר באמצעות המקלדת.
  • שימוש בתגיות HTML5.
  • התאמה למרבית הדפדפנים הפופולריים (Firefox, Chrome, Explorer, Opera, Safari).
  • האתר מותאם לרזולוציות מסך שונות.
  • הוספנו תגיות ALT לתמונות.
  • הוספנו תגיות Label בטפסי מילוי.
  • עשינו שימוש בתגיות Aria על מנת להקל על חווית הגלישה לגולשים בקוראי מסך.

סייגים לנגישות

חשוב לציין שלמרות המאמצים הרבים להנגשת האתר יתכן וקיימים דפים באתר שטרם הונגשו או שלא מונגשים בצורה נכונה. אנחנו נמשיך במאמצים של הנגשת האתר על מנת לאפשר לכולם לגלוש באתר בצורה נוחה וקלה. במידה ונתקלתם בבעיה של נגישות צרו איתנו קשר ונעשה את מירב המאמצים לפתור אותה.

צור קשר

צרו איתי קשר בטלפון:050-8823394

או בדוא"ל:odeliaalex@lifearchitecture.co.il

Scroll to Top